เครือสหพัฒน์ สานพลังภาครัฐและชุมขน จัดงาน ” เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ ” นำเสนอผลงานเด่นพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เยาวชน

เครือสหพัฒน์ สานพลังภาครัฐและชุมขน จัดงาน ” เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ ” นำเสนอผลงานเด่นพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เยาวชน

เช้าวันนี้ 17 พ.ย.2560 ที่ โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐ ” เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชนชนที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการแสดงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัง คม ตามแนวคิดประชารัฐ

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ได้ตอบสนองนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยได้สนับสนุนให้บริษัทในเครือจัดทำโครงการประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้วหลายโครงการ จึงได้ริเริ่มจัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ขึ้น โดยนำผลงานต่างๆ จากโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์มาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้มาศึกษาวิธีคิด และรายละเอียดการดำเนินงาน เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยจัดงานขึ้น ตั้งแต่ เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ. โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จ.ลำพูน

ในงานมีการจัดแสดง นิทรรศการที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการเกษตรพอเพียง , โครงการสถานศึกษาต้นแบบ , โครง การประชารัฐร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน , โครงการสีสันแห่งชีวิตใหม่ , ผู้หญิงคิดบวก ,โครงการเย็บถุงผ้ามูลนิธิพระดาบสช่วยลดโลกร้อน , โครงการ Science On Mobile , โครงการสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายวิชาชีพ , โครงการชีวมวลสร้างพลังงาน สานพลังประชารัฐ และ โครงการส่งเสริมความรู้การปฐมพยา บาลเบื้องต้น Security by Secom เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร และการนำเสนอ นวัตกรรมที่น่าสนใจจาก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น