กรมควบคุมมลพิษ ชี้คุณภาพอากาศดีช่วงส่งท้ายปี เหมาะแก่การท่องเที่ยว

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วประเทศ พบคุณภาพอากาศในช่วงปลายปีดี เหมาะแก่การท่องเที่ยวในหน้าหนาวช่วงปลายปีถึงต้นปี ในทุกพื้นที่ของประเทศ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศในช่วงเดือน พ.ย. ในระหว่างวันที่ 6 – 17 พ.ย.2560 พบว่า คุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ในระดับดีถึงปานกลาง มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในช่วง ระหว่าง 15 – 63 อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพอากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงช่วงปลายปีถึงต้นปี สำหรับปริมาณฝุ่นละอองในภาคเหนือ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 12 – 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่ง จ.แม่ฮ่องสอนตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองต่ำสุด ที่ 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับในภาคอื่นๆ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชนเช่นเดียวกัน

จากสถิติคุณภาพอากาศในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าคุณภาพอากาศทั่วประเทศในช่วงปลายปี อยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เหมาะต่อการทางท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real time ของประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือจากแอพพลิเคชั่น air4thai ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีเป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยว มักประสบปัญหาปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งขยะที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและสิ่งสกปรก ดังนั้น คพ. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือ โดยการไม่นำสิ่งของที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว และช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงทิ้งขยะลงถังให้ถูกประเภท เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่สืบไป

ภาพ: ทับทิม มั่นมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น