อบจ.ชม.จัดพิธีต้อนรับนักศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทย – จีน กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเสฉวน และมหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเสฉวน และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยนายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์โรม จิรารุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ และศาตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์จีน – ไทย สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ผู้แทนมหาวิทยาลัยเฉิงตู กล่าวมอบนักศึกษาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และยกระดับการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยจีน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับสถาบันการศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และยกระดับการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน รุ่นที่ 12 ภายใต้บันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาด้านภาษาของเด็ก
และเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีทักษะและความเข้มแข็งทางด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนชาวจีนเข้ามาศึกษา อาศัยและท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก ทำให้ภาษาจีนมีความสำคัญในการพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาแล้ว 11 รุ่น ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 12 ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 3 สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยเฉิงตู มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเสฉวน และมหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสฉวน จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งจะมาเป็นทูตวัฒนธรรมและครูฝึกสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 27 โรงเรียน โดยมีระยะการฝึกประสบการณ์ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 .

ทีมข่าวนโยบาย…รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น