สินค้าเกษตรปรับฐาน ราคาพุ่งต้อนรับปีใหม่

คาดราคาสินค้าเกษตรปรับตัวรับปีใหม่ เหตุความต้องการในประเทศและออเดอร์จากต่างแดนยอดพุ่งเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย และพัฒนา ธ.ก.ส. ได้คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2560 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น 6 ชนิด ราคาเพิ่มสูงสุดถึง 4% ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ มันสำปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไม
หลังมีความต้องการบริโภคภายในประเทศ และยอดสั่งซื้อจากต่างแดนเพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม สินค้าการเกษตรอื่น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 5% ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และสุกร ยังมีแนวโน้มทรงตัว และอาจลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณผลผลิตจะออกมามากกว่าความต้องการจนทำให้มีผลผลิตส่วนเกินและราคาตกลง ประกอบกับผลกระทบจากภาวะตลาดต่างประเทศ ที่มีความต้องการนำเข้าสินค้าบางประเภทน้อยลง
สำหรับรายละเอียดสินค้าเกษตรรายการสำคัญที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นคือ ข้าวเปลือกหอมมะลิคาดจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1-3% อยู่ที่ราคา 11,725-11,957 บาทต่อตัน เนื่องจากสต๊อกข้าวหอมมะลิของภาคเอกชนเหลือน้อย ทำให้โรงสีและผู้ส่งออกมีความต้องการมาเก็บและส่งออกตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในช่วงปลายปี เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว คาดจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2-4% อยู่ที่ 8,825-8,998 บาทต่อตัน เนื่องจากรัฐมีการกำหนดราคาสนับสนุนสินเชื่อในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีสูงกว่าราคาตลาด ทำให้ผลผลิตจะค่อยทยอยออกมาไม่ถูกกดราคาเหมือนก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น