งานพระนางจามเทวีและ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน

ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่อัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี และฝ่ายการดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง (ภาคค่ำ) ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดขบวนแห่อัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 รูปแบบล้านนาย้อนยุค ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 ที่ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดลำพูน
ในวันเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 จะมีพิธีเปิดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยจะมีการจัดขบวนแห่อัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย ซึ่งรูปแบบขบวนประกอบด้วย ขบวนของคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขบวนเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ขบวนเครื่องสูง ขบวนเครื่องสักการะ ขบวนผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวลำพูน ขบวนจาก 8 อำเภอ ขบวนจากสถานศึกษาและขบวนจากภาคเอกชน ของจังหวัดลำพูน โดยจะเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 16.00 น ณ บริเวณประตูท่านาง ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าสู่ถนนอินทยงยศ ไปยังลานเจ้าแม่จามเทวี จากนั้นจะประกอบพิธีถวายสักการะพระนางจามเทวี เสร็จแล้วจะเคลื่อนขบวนไปยังสนามกีฬาจังหวัดลำพูน เพื่อทำพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านมัจฉากาชาด ,การเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ปี 2560 , การประกวดมิสเตอร์ลำพูน 2017, การประกวด Miss OTOP, การแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ กระเหรี่ยง มอญ และยอง , การจัดเลี้ยงขันโตกและการแสดงดนตรีพื้นเมือง (โฟล์คซอง) ,การแสดงของนักเรียนสังกัด สพป.ลำพูนเขต 1 และ 2, การประกวดร้องเพลงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, การประกวดรำวงย้อนยุคบนเวทีกลาง และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน สังกัดสพป.ลำพูน เขต 1 โดยทุกกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
จึงขอเชิญชวน ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 ที่ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดลำพูนโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น