อีก 1 ภารกิจของตำรวจทางหลวง

วันจันทร์ที่ 20 พ.ย.60 ตำรวจทางหลวงภาคเหนือได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ “ต้นไม้ตำรวจทางหลวง” มีดังนี้ 1.ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 2.ร.รบ้านดงลาน อ.สามเงา จ.ตาก 3.ร.ร.สหวิทยา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 4.ร.ร.เถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง 5.ร.ร.เทศบาล 6 อ.เมือง จ.ลำปาง 7.ร.ร.ประชาราชวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง 8.ร.ร.ห้งฉัตรวิทยา จ.ลำปาง 9.ร.ร.บ้านป่า จ.พิษณุโลก 10.ร.ร.ดอนระเบียง จ.สุโขทัย 11.ร.ร.อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนเป็นประจำทุกวันทั้งช่วงเช้าและเย็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น