ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ และบริษัทในเครือ

โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ และบริษัทในเครือ ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2560 ให้แก่พนักงาน โดยนายแพทย์พัฒนา โพธิ์สุยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านคลินิก นายแพทย์นพพร นิวัฒนนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเทพปัญญา ผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน แนะนำในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ และภาวะเสี่ยงที่จะสามารถเกิดโรคและ ตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอล อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น