สันป่าตองพร้อม กองร้อยอาสาดีเด่นปี 60

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2560 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบหมายให้ นายกองตรีกฤษดา โลศิริ หัวหน้ากองกำลังพล บก.อส. ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่น ประจำปี2560 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสันป่าตองที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเป็นกองร้อยดีเด่นประจำปี 2560 ต่อไป โดย ว่าที่นายกองโทภัทราพร ลายจุด ผบ.ร้อย อส.อ.สันป่าตอง ได้มอบหมายให้ นายหมวดเอกนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ รอง ผบ.ร้อย อส.อ.สันป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันในพื้นที่ ให้การต้อนรับ โดยรับการกล่าวรายงานจาก นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ผช.ผบ.ร้อย อส.อ.สันป่าตอง และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องสมาชิก อส.อ.สันป่าตอง ทุกนาย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น