หมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

​สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “หมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” และ “ลานสรวงข่วงศิลป์” เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างของสล่าล้านนา การแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสล่าล้านนา 

​ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “หมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” และ “ลานสรวงข่วงศิลป์” ระหว่างวันที่ 22–24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-17:00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

​โดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน นิทรรศการไทลื้อ ,นิทรรศการเครื่องสักการะล้านนา,นิทรรศการ ณ เรือนลุงคิว และนิทรรศการผ้านุ่งผ้าห่มล้านนา กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างของสล่าล้านนา การฝึกประดิษฐ์และผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน “ลานสรวง ข่วงศิลป์” อาทิ ฐานปั้นดิน ดุนโลหะ ต้องฉลุกระดาษสาไม้ประดิษฐ์ ประดิษฐ์ว่าว วาดภาพบนพัด มัดย้อม และจิตรกรรมล้านนา

​ สำหรับนิทรรศการไทลื้อ เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายของอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ของชาวไทลื้อในอดีตตามเมืองต่างๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิต การกิน การอยู่ของชาวไทลื้อบ้านธิ จังหวัดลำพูน อาทิ การทำน้ำถุ้ง การทอผ้า การทำข้าวแคบ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการแสดง วิถีชีวิตการทำเครื่องเขิน สาธิต และร่วมฝึกปฏิบัติการทำเครื่องเขิน การขึ้นรูปเครื่องเขิน การขูดลายเครื่องเขิน ฯลฯ

​นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการภาพสีน้ำ การแสดงละครหุ่นมือ การสาธิตการประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นเงา ตุ๊กตาหุ่นสายและ
ลานกาดหมั้ว ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผู้ใหญ่ 20 บาท เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่เสียค่าใช่จ่าย และค่าลงทะเบียนลานสรวงข่วงศิลป์ ฐานละ 20 บาท สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (053) 943625,943626,943635 หรือดูรายละเอียดการจัดงานที่ http://art-culture.cmu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น