องค์การไจก้าประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน

น.ส.จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ (Mr.Yasushi Wada) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การไจก้า ประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อแนะนำกิจกรรมขององค์การไจก้า ประสานความร่วมมือทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์อย่างเป็นโปรแกรมจัดการทักษะชีวิต ฝึกฝนทักษะทางอาชีพ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากองค์การไจก้า ประเทศญี่ปุ่น จากศึกษาแบบข้อมูลมีความเป็นไปได้เพื่อให้ จ.ลำพูน มีอาสาญี่ปุ่นจาก JICA เข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาสังคมอย่างมีทิศทาง ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น