ผวจ.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

วันที่ 21 พ.ย.60 เวลา 10:00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผวจ.เชียงใหม่ หน.ส่วนราชการ และผู้บริหารอปท. พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.60 เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหา นำไปวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาทางแก้ไข โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในโครงการด้วย

โดยมอบทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน และทุนจาก หน.ส่วนราชการ อ.แม่วาง จำนวน 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท โดยมี นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการ อ.อมก๋อย พร้อม จนท.พัฒนาชุมชน ร่วมจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าสัมมาชีพชุมชน รับสมัครลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น