ร่วมให้การผู้บริหารจาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกาในโอกาสมาเยือน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Dr. Shailey Prasan , Executive Director , Center for Global Health and Social Responsibility , Dr. John Finnegan , Dean , School of Public Health และผู้บริหารจาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกาในโอกาสมาเยือน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น