แบงก์รวงข้าวตั้งเป้า ดันยอดสินเชื่อสิ้นปี


นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในปี 2561 ธนาคารตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ ขยายตัวที่ระดับ 5-7% จากปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 4.6% ซึ่งเชื่อว่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมาย ขณะที่คาดการณ์ว่าภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) จะขยายตัวได้ในระดับเดียวกับปีนี้ที่ 3.7%

โดยปัจจัยหนุนสำคัญจะมาจากการเร่งลงทุนโครงการสำคัญจากภาครัฐ ที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว เชื่อว่าจะขยายตัวได้ดีสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ ส่วนภาคเกษตรกรรมอาจจะยังมีปัญหาที่ส่งผลกระทบอยู่บ้าง อาทิ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) ขยายตัว 3.2-3.4% ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ขณะที่อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPL) คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 3.3-3.4% โดยในส่วนนี้มองว่าการขยายตัวของหนี้เสียในปี 2561 น่าจะอยู่ในระดับที่คงที่ ปริมาณการเข้า-ออกของหนี้เสียจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการค้าขาย และลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ในปี 2561 ธนาคารมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลงด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น