อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพฯปีการศึกษา 2560

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายนนี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนา

นายประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนา ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างมากมาย อาทิ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 มากกว่า 200 ชิ้น , การแข่งขันทักษะพื้นฐาน , การแข่งขันทักษะวิชาชีพ, การประกวดการแข่งขั้นร้องเพลงสากล ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง เป็นต้น ซึ่งมีสถานศึกษาร่วมเข้าประกวดแข่งขัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทศนิคสารภี วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยเทคนิคจอมทอง วิทยาลัยเทคนิคฝาง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิลานนาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายับและบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีและวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาฝีมือทักษะการทำงาน และส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก ได้ปฏิบัติจริง ตลอดจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น