ประกันสังคมชวนโหลด แอพฯ”SSO Connect”

ประกันสังคมจังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ประกันตนโหลด Application ออนไลน์โฉมใหม่ “SSO Connect” ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Digital SSO

นางสาวไพลิน จินดามณีพร ประกันสังคมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ ขานรับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้การให้บริการออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคมผ่าน Application ออนไลน์โฉมใหม่ “SSO Connect” เพื่อพลิกโฉมการให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านสิทธิประโยชน์รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในองค์กรโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการเข้าถึงงานบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่

Application “SSO Connect” ให้บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ เช็คสิทธิสถานพยาบาล สิทธิทันตกรรม เช็คประวัติการเบิกสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบยอดเงินสะสมชราภาพ รวมทั้งติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากสำนักงานประกันสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิฯ กรณีการยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป “SSO Connect” สามารถลงทะเบียน ใช้งานง่ายๆ ทั้งระบบ ios และ Android ด้วยการแสกน QR code จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือเข้าไปที่ https://ssoconnect.mywallet.co หรือ พิมพ์ค้นหาข้อมูล “SSO Connect” ที่เว็บไซต์ www.google.com เพื่อดาวน์โหลด Application จากนั้นกรอกข้อมูลของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบและเริ่มใช้งานได้ในทันที

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมก้าวสู่ประกันสังคมยุค Digital SSO อย่างครบวงจร ด้วยการดาวน์โหลด Application “SSO Connect” ซึ่งสามารถตอบสนองต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงบริการและได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นเชื่อมโยงการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมกับผู้ประกันตน อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-525596-8 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วนประกันสังคมโทร 1506.

ร่วมแสดงความคิดเห็น