ราคาทองประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

  • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อ 19,850.00 บาท
  • ราคาคำแท่ง ขาย 19,950.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ  19,495.76 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ ขาย 20,450.00 บาท
  • ราคาเปลี่ยนแปลง ลง 50 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น