พาณิชย์นำทีม ลงพื้นที่แก้ปม ลำไยเหนือ


พาณิชย์ลำพูนนำทีมลงพื้นที่ หารือเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิต/การตลาดลำไยนอกฤดู ปีการผลิต 2560/61 เพื่อวางแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยนอกฤดู โดยสนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน มีแผนที่จะเชื่อมโยงช่องทางการตลาดโดยการกระจายผลผลิตลำไยสู่ตลาดปลายทาง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำโดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต และการตลาดลำไยนอกฤดู ปีการผลิต 2560/61 ของจังหวัดลำพูน ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้เข้าพบหารือหลายภาคส่วน อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอป่าซาง นายประเทือง คงรอด รองประธานองค์กรเครือข่ายผู้ปลูกลำไยและผลิตลำไยภาคเหนือ และผู้บริหารบริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิต/การตลาดลำไยนอกฤดู ปีการผลิต 2560/61 ที่กำลังออกสู่ตลาดในพื้นที่ลำพูน และหารือวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยนอกฤดู โดยสำนักงานฯ มีแผนที่จะเชื่อมโยงช่องทางการตลาด โดยจะกระจายผลผลิตลำไยสู่ตลาดปลายทางต่อไป
โดย นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พบว่า ผลผลิตลำไยนอกฤดูออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง สนง.เกษตรจังหวัดลำพูน คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ปริมาณ จำนวน 100,427 ตัน ด้านสถานการณ์ตลาด พบว่าตลาดลำไยสดช่อส่งออกไปยังประเทศจีน ทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจีนเน้นคุณภาพ สีผิว และพบผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ประกอบการผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกับจังหวัดจันทบุรี ทำให้ตลาดตลาดซะลอตัว ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยสดช่อตะกร้าขาวส่งออก ส่วนใหญ่ซื้อขายในลักษณะเหมาสวนโดยคัดคุณภาพเอง ซึ่งสถานการณ์ราคาลำไยสดช่อ เกรด AA กก.ละ 35 บาท A กก.ละ 30 บาท AB กก.ละ 25 บาท B+ กก.ละ 20 บาท B กก.ละ 15 บาท C กก.ละ 10 บาท C- กก.ละ 8 บาท ราคาลำไยสดร่วง เกรด AA กก.ละ 16-17 บาท A กก.ละ 11-12 บาท B กก.ละ 6-7 บาท C กก.ละ 1-2 บาท พบราคายังคงทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น