เยี่ยมชมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา นำผู้บริหารกรมพลศึกษา เยี่ยมชมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และนายยุทธพร วงศ์วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น