มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ที่เรียนดีประพฤติดี จำนวน 25 ทุน

กฤตพร ธนธีรานันท์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา มอบหมายให้ เจ้าเยาวพรรณ เชียงใหม่ ประธานโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต(ฝ่ายทุนการศึกษา)เด็ก-เยาวชน และสมาชิก มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ที่เรียนดีประพฤติดี จำนวน 25 ทุน ๆละ 2,500 บาท ในการประชุมครั้งที่ 5/2560-61 ที่ รร.เดอะปาร์ค เพื่อหารือในการมอบอุปกรณ์การเรียน การสอนให้แก่ ร.ร.บ้านป่าก้าง อ.สันทราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น