งานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน

การแถลงข่าว “ร่วมงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน” ประจำปี 2560
ณ บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมี อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สำเริง ไชยเสน รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, วรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย และส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ของจังหวัดลำพูน ระหว่าง วันที่ 1 – 10 ธันวาคม นี้
อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย และส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และหารายได้สนับสนุน กิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัด ลำพูน ระหว่าง วันที่ 1 – 10 ธันวาคม นี้ ที่สนามกีฬาจังหวัดลำพูน
โดยในช่วงเช้าวนที่ 1 ธันวาคม จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางเจ้าจามเทวี ในช่วงเย็นจะมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ พระนางจามเทวีและจะมีพิธีเปิดงาน พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2560 ซึ่งจะมีการประกวดรอบคัดเลือก ในวันที่ 6 ธันวาคม และ รอบตัดสิน ในวันที่ 9 ธันวาคม, วันที่ 3 ธันวาคม จะมีการแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ปกาเกอะญอ , มอญ และยอง, วันที่ 5 ธันวาคม จะมีการแสดงของนักเรียนสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 และ เขต 2 , วันที่ 7 ธันวาคม การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 8 ธันวาคม การประกวดรำวงย้อนยุคใน และวันที่ 10 ธันวาคม จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
ส่วนบนเวทีจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชนในสถานศึกษา ส่วนบริเวณโดยรอบจะมีการจัดนิทรรศการของดี 8 อำเภอ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตโอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำหน่าย
สินค้าราคาประหยัด, การออกร้านมัจฉากาชาดเพื่อหาเงินสบทบทุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด
ทั้งนี้ ในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรม ร้านมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานพระนางเจ้าจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน โดยทั่วกัน .

ร่วมแสดงความคิดเห็น