โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว

พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว เชียงใหม่และ ยศวัฒน์ เธียรสัวสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า อำเภอพร้าว ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบลในเขตอำเภอพร้าว ร่วมกิจกรรมโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น