มอบตู้เย็นสมทบกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการออกรางวัลกาชาดในงานฤดูหนาว ประจำปี 2561

ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่รับมอบตู้เย็นขนาด 5.5 คิว จำนวน 1 ตู้ จาก วาสนา-วิเชียร  ทองสุข  ผู้บริหาร เจ เจ ทราเวล เพื่อนำไปสมทบกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ในการออกรางวัลกาชาดในงานฤดูหนาว ประจำปี 2561ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น