รองพ่อเมืองเปิดงาน”ของดีโป่งแยง ดินแดนสวรรค์” กระตุ้นท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจ ส่งเสริมเกษตรชุมชน


อบต.โป่งแยงจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการเกษตรชุมชน ภายใต้ชื่อของดีโป่งแยง ดินแดนสวรรค์ ประกวดขบวนรถที่ประดับ ตบแต่งด้วยผัก ผลไม้ ดอกไม้เมืองหนาว ประกวดผลผลิตทางการเกษตร การออกร้านนิทรรศการของดีประจำตำบล

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ของดีโป่งแยง ดินแดนสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง นายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริมเขต 2 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนให้การต้อนรับและร่วมงาน

ทั้งนี้ตำบลโป่งแยงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การทำการเกษตรพืชผักดอกไม้ ผลไม้เมืองหนาว และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีประชากรที่หลากหลายทั้งชนเผ่าและคนพื้นเมือง การจัดงานของดีโป่งแยง ดินแดนสวรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร ให้ผลผลิตเป็นที่รู้จัก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและได้จัดกิจกรรมติดต่อกันทุกปี

สำหรับปีนี้จัดให้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตร อาทิ กล้วย มะเขือเทศ พริกหยวก ดอกกุหลาบ ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ประกวดรถบุปผาชาติที่ประดับด้วยผักผลไม้ การประกวดธิดางานเกษตร กาดหมั้ว รำวงย้อนยุค มหกรรมมวยไทยศึกเจ้าแห่งขุนเขา และกิจกรรมออกร้าน ความบันเทิงที่หลากหลาย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น