การแข่งขันเปตองกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการแข่งขันเปตอง และกล่าวให้โอวาทกับนักกีฬาในการแข่งขันเปตองกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมี วิวัฒน์ มูลอ้าย ประธานชมรมเปตองให้การต้อนรับ ณ สนามเปตองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น