ทำบุญครบ 70 ปี การก่อตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานประกอบพีธีทำบุญวันคล้ายวันครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ โดยมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ที่ล่วงลับไป พร้อมพบปะสังสรรค์ในระหว่างสมาชิก โอกาสนี้มีสมาชิกสมาคมฯ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่ทำการสมาคมฯ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น