เปิดสาขาใหม่ชาพยอม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

นายวรกร ตันตรานนท์ ประธานกรรมการตันตรานนท์ กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรชาย นิติธร -พัทยาภรณ์ ตันตรานนท์ เจ้าของแฟรนไชส์ ชาพะยอม ในโอกาสเปิดบริการอย่างเป็นทางการ ณ บุธชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น