วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดเชียงใหม่ จำหน่ายสลากกาชาดการกุศล

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่กำหนดจัดงาน “วันรวมนํ้าใจช่วยกาชาด” ด้วยการเปิดรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลเพื่อออกร้านมัจฉากาชาด หารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินสดและสิ่งของในวันที่ 14 ธ.ค.60 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ซึ่งในงานจังหวัดเชียงใหม่งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561 ขึ้นทุกปี ที่บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานจะจัดให้มีการออกร้านของส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สำหรับเหล่ากาชาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมออกร้านกาชาด การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลเพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในด้านการรับบริจาคโลหิตและกิจกรรมสาธารณะการกุศลต่าง ๆ

จังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดจัดงาน “วันรวมนํ้าใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. เพื่อรับบริจาคสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาด เช่น รถ จักรยานยนต์ จักรยานยนต์ 2 ล้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา เอกชน บริษัท ห้างร้าน ตลอดจน ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ในการนี้จึงขอเรียนเชิญร่วมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ตามกำหนดดังกล่าว

ในปีนี้ทางเหล่ากาชาดกำหนดจัดกิจกรรม การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล จำนวน100,000 ฉบับๆละ 80 บาท ประมาณการรายรับ 8,000,000 บาท โดยมีของรางวัล รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะตอนครึ่งนิสสัน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋งนิสัน รุ่น ALMERA E CVT MY 1 รางวัล และรางวัลที่ 3 รถบิ๊กไบค์ ยี่ห้อ Suauki GSX -S150 2 รางวัล รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี 3 รางวัล รางวัลที่ 5 คอทองคำ 2 สลึง 5 รางวัล รางวัลที่ 6 รถจักรยานเสือภูเขา 5 รางวัล รางวัลที่ 7 ทีวี 5 รางวัล รางวัลที่ 8 ตู้เย็น 10 รางวัล รางวัลที่ 9 จักรยานสองล้อ 20 รางวัล รางวัลที่ 10 เลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง รางวัลละไม่เกิน 1,000 บาท (หม้อหุงข้าว )200 รางวัล
สำหรับร้านมัจฉากาชาด จำหน่ายมัจฉากาชาด 200,000 ฉบับ ๆ ละ 20 บาท ประมาณรายรับ 4,000,000 บาท
พิธีอออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 21.00น. ณ เวทีร้านกาชาด ในงานฤดูหนาวและของดีเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น