มอบถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันว่ายน้ำกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันว่ายน้ำกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ให้กับคณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ ประธานชมรมว่ายน้ำคณะแพทยศาสตร์รับมอบ ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงค์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น