เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และทีมกาชาดวันอังคาร ออกรับบริจาคโลหิตแก่ผู้มีจิตกุศล

เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และทีมกาชาดวันอังคาร ออกรับบริจาคโลหิตแก่ผู้มีจิตกุศล พร้อมมอบเข็มและใบประกาศ นียบัตรให้แก่ มงคล กันธาหล้า อายุ57 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ชาวอำเภอสันกำแพง ที่บริจาคโลหิตครบ 72 ครั้ง ที่ห้องประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ร่วมแสดงความคิดเห็น