เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เปิดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย เปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ที่ภายในมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำสมาชิก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หน่วยแพทย์พยาบาล และจิตอาสาสภากาชาดไทย เปิดจุดรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อน้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560” โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ต่างให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยจัดให้มีขั้นตอน กรอกประวัติผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดความดัน ตรวจสอบประวัติผู้บริจาคโลหิต ตรวจสอบความเข้มข้นของเลือด หมู่เลือด พร้อมรับของที่ระลึก และรับเกียรติบัตรจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น