คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม “คนเฒ่าเล่านิทานให้หลานฟัง”

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2560 ประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. แจ้งว่า สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ ฯ โดย ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนาถ จาติเกตุ และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกับชมรมดนตรีพื้นเมืองของผู้สูงอายุ ต.ขัวมุง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ขัวมุง และโรงเรียนบ้านปากเหมือง ใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “คนเฒ่าเล่านิทานให้หลานฟัง”

โดยเป็นการเล่านิทานเพลง ที่ผสมผสานดนตรีพื้นเมือง และดนตรีสากลเข้าด้วยกันประกอบการแสดงเรื่องคุณฟองนักแปรงฟัน โดยมีเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ขัวมุง และจากโรงเรียนบ้านปากเหมือง เข้าร่วมกว่า 70 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น