(คลิป)ครั้งแรกในประเทศไทย ดร.แก้มหอม นำผู้แทนกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ทำ MOU กับ มทร.ล้านนา นายสมพล แสนคำ นำผลผลิตทางการเกษตรออร์แกนิค ทำอาหารและอุปกรณ์รักษาโรคให้กองทัพสหรัฐ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2560 ที่ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล.) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล. ได้ลงนาม MOU กับ พันเอกแอนนี่ เลสซิ่ง กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหม ฝ่ายสื่อสาร วางแผน กองทัพบกสหรัฐอเมริกา พร้อม ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง จากศูนย์อโรคยาสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รับบำบัดผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆแบบผสมผสาน มีแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคกระดูก โรคผิวหนัง และโรคอื่นๆ เป็นชาวไทยที่วิจัยสมุนไพรไทยในอเมริกาแล้วได้รับ อย.ของอเมริกา ร่วมลงนามทำ MOU ด้วย

พันเอกแอนนี่ เลสซิ่ง กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า จากที่ศึกษาในอเมริกา เรียนจบในช่วงเหตุการณ์ 9-11 (ผู้ก่อการร้ายนำเครื่องบินชนตึก ) กองทัพของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องการอาสาสมัครรับราชการทหาร ตนสมัครเพราะคุณสมบัติพร้อมตรงตามกองทัพต้องการ เพราะใบหน้าไม่เหมือนชาวอเมริกา จึงเข้าทำงานในด้านต่างๆได้ดี จนได้รับคัดเลือกทำหน้าที่ราชการทหารมาจนถึงวันนี้ และพบปัญหาว่ากองทัพสหรัฐหลังจากไปรบ หรือไปปฏิบัติหน้าที่กลับมาจะป่วยด้วยโรคต่างๆมากมาย จึงต้องการหายารักษาทหารโดยไม่ให้มีสารเคมีตกค้าง เพราะส่วนใหญ่ทหารกลับจากการรบได้รับสารเคมีจำนวนมาก จะเสียชีวิตเพราะติดเชื้อจากสงครามสารเคมีอีกด้วย แม้กระทั่งกระดาษเช็ดตัวบางยี่ห้อก็มีสารเคมีตกค้างด้วย จึงปรึกษาผู้ใหญ่หลายท่าน และปรึกษา ดร.แก้มห้อม ที่วิจัยสมุนไพรไทยและบำบัดโรคต่างๆได้ จึงเป็นที่มาของการทำ MOU ในวันนี้กับสถาบันการศึกษาของไทย เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ลงมือทำงานร่วมกับทีมวิจัย ดร.แก้มหอมด้วย และที่สำคัญได้ช่วยนำสินค้าเกษตรของไทยทีปลอดภัย ปลอดสารเคมีนำไปเป็นอาหาร และเป็นสมุนไพรช่วยทหารสหรัฐด้วย” พันเอกแอนนี่ เลสซิ่ง กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า น่าภาคภูมิใจที่ได้ให้โอกาสนักศึกษาและ มทร.ล.ได้ทำหน้าที่นี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเอง ในอนาคตการจัดการศึกษาจะต้องร่วมมือกันพัฒนากับทุกภาคส่วน จะยกระดับการศึกษาให้พัฒนาไปสู่ต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จให้ได้ต่อไป

ด้านนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยินดีสนับสนุนการทำ MOU ดังกล่าว เพราะเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต หรือปลูกพืชผักสมุนไพร และผักออร์แกนิคอยู่แล้ว เมื่อทางกองทัพสหรัฐต้องการเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรนำมาแปรรูปเพื่อทำอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ หรืออาหารให้กับกองกำลังทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดียิ่ง ยินดีที่จะประสานงานกับเกษตรกรเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพส่งมอบให้ทางทีมวิจัย และจะได้เน้นย้ำให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและทำหน้าที่ให้ดี ยึดแบบยั่งยื่นต่อไป เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าว

ด้าน ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง กล่าวว่า ตนเป็นศิษย์เก่า รหัส 30 ของ มทร.ล. และเคยประกวดนางงามเชียงใหม่ นางงามนพมศ ได้รับรางวัลปี พ.ศ.2533 (ก่อน นส.อรอนงค์ ปัญญาวงค์ ได้นางงามเชียงใหม่ปี 2534) จากนั้นเรียนจบก็ไปศึกษาต่อที่อเมริกา จนกระทั่งวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาบ้านในบางครั้ง ก็ตั้งใจจะทำงานเพื่อสังคมและเพื่อสถาบันของตัวเองที่เคยศึกษามา จากที่ไปศึกษาในอเมริกาได้มีโอกาสพบกับพันเอกแอนนี่ เลสซิ่ง กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา มีความประสงค์จะหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับทหาร เช่น ผ้าเช็ดตัวที่ทำจากพืชที่ปลอดสารเคมี อาหารสำหรับกองทัพที่ปลอดภัย และอุปกรณ์บำบัดรักษาทหารที่ป่วยจากโรคต่างๆหลังจากกลับมาจากสงคราม ก็นำเสนอโครงการดังกล่าวไปและได้รับการตอบรับ และเดินทางมาร่วมทำ MOU ดังกล่าว

“จากที่ก่อนนั้น ทางทีมวิจัยของตน ได้ทำงานวิจัยสมุนไพรบำบัดโรคต่างๆ แล้วนำผลงานออกเผยแพร่ทางสื่่อต่างๆในอเมริกากับชาวต่างชาติในต่างแดนที่อเมริกา มีชาวไทย ทั้งเชื้อสายม้ง เขมร ลาว ร่วมทั้งอเมริกาใต้ และแคนนาดา เราก็ทำงานร่วมกันและนำเผยแพร่ในอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศ และเราได้รับแต่งตั้งจากกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นตัวแทนในอเมริกาในการทำหน้าที่ด้วย ทำหน้าที่มานานกว่า 8 ปีแล้ว ครั้งนี้ก็ขอทำหน้าทีให้ประเทศชาติอีกครั้ง” ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง กล่าว จากนั้นทีมวิจัยได้มอบอุปกรณ์ในการศึกษา มีกล้องถ่ายภาพ เป็นส่วนหนึ่งมอบให้ มทร.ล.ก่อน..

ร่วมแสดงความคิดเห็น