เชียงใหม่นิวส์พาเที่ยว “สะเมิง” เสน่ห์แห่งขุนเขา ลือเลื่องเมืองสตรอว์เบอร์รี่

“หนาวนี้ที่ สะเมิง” สตรอเบอร์รี่รสเยี่ยม ภูเขาสูงเทียมฟ้า ดอกไม้พันธุ์นานา บรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์”

ทริปนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวยังดิแดน “เสน่ห์แห่งขุนเขา ลือเลื่องเมืองสตอเบอรี่ ” ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  “หากมาท่องเที่ยวที่นี่ สะเมิง ไม่ใช่เพียงการมาไหว้พระ ขอพร ถ่ายรูป แล้วกลับ  หากมีเวลาเที่ยวให้ทั่ว ควรมีเวลาอย่างน้อยสัก 3 วัน เพื่อจะได้ที่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนความคิด ท่องเที่ยวด้วยสัมมาทิฏฐิ ท่องเที่ยวอย่างรู้คุณธรรมชาติ บนพื้นฐานของความต้องการพื้นฐาน ก็สามารถเที่ยวสะเมิงได้ทั่ว ดังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ชื่นชม เก็บภาพ เก็บความประทับใจกลับไปซึ่ง อำเภอสะเมิงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ดังนี้

ตำบลสะเมิงใต้ มีสถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุดอยนก สถานที่สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ คู่เมืองสะเมิงเป็นพระธาตุที่ชื่อว่าดอยนก อยู่ในพื้นที่บ้านแม่สาบ อยู่บนดอยสูงชัน ,ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง  ทุ่งข้าวบาร์เลย์ หรือทุ่งข้าวสาลี ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาการเก็บเกี่ยวผลผลิต  อีกทั้งให้บริการ วิชาการด้านข้าวสาลี ที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวสาลีแล้ว ยังถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ เป็นทุ่งข้าวสาลีที่ ไม่ได้กว้างมาก  ทิวทัศน์ ป่าสะเมิง และ วัดพระพุทธบาทปากกล้วย ซึ่งท่านจะเห็นวิวสวยๆ ของ อ.สะเมิงด้านหลังขององค์พระ…จะมีรอยพระพุทธบาทให้กราบไหว้

ตำบลสะเมิงเหนือ มีสถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนโป่งกวาว ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านโป่งกวาว ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เส้นทางห่างจากอำเภอสะเมิงประมาณ 30 ม.น้ำพุมีความร้อนประมาณ 90 องศา, วัดต้นลาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านป่าลาน ต.สะเมิงเหนอ  อ.สะเมิง  เป็นวัดที่ประดิษฐานพระสิงห์ 1 พระพุทธรูปเก่าแก่ มีอายุกว่า 1,000 ปี ทางดำบลจะมีการจัดงานรสน้ำสิงห์ทุกปี ประมาณเดือน พฤษภาคมของทุกปี

ตำบลบ่อแก้ว ถือเป็นแหล่งสตรอเบอรี่ เป็นพืนที่ปลูกสตรอเบอรี่ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึง เดือนพฤษภาคมของทุกปี พื้นที่ปลูกประมาณ 1,500 ไร่ ใน8 หมู่บ้านผลสตรอเบอรี่ สามารถนำไปแปรรูปเป็น ไวน์สตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ ซึ่งหากท่านไปอำเภอสะเมิงจะมีไร่สตรอเบอรี่ อยู่มากมาย สามารถเห็นสตรอเบอรี่สดจากต้น ในเขตพื้นที่อำเภอสะเมิงมี ไร่สตรอเบอรี่ที่เปิดให้เข้าชมและมีที่พัก ไม่ว่าจะเป็นไร่สตรอว์เบอร์รี่วงศ์วาน, ไร่นก ผูผา สวนดอยแก้ว  ไร่สตรอว์เบอรรีแม่อินสม -ลุงสมหวัง  ไร่สตรอ์เบอรรี่ไผ่สีทอง และไร่สตรอว์เบอรรีสะเมิง  และอีกหลายๆ แห่งที่เริ่มเปิดให้เข้าชม

นอกจากนี้มีท่องเที่ยวจะมีน้ำพุร้อนแม่โต๋ เป็นน้ำพุร้อนที่ซึมขึ้นมาบริเวณลำธานไหลผ่านในหมู่บ้าน มีการทำท่อซีเมนต์ทำเป็นบ่อสำหรับคนในหมู่บ้นและนักท่องเที่ยวตักอาบ แต่ยังไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำพุ

ตำบลยังเมิน จะมีแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ก็คือทุ่งดอกไม้สีขาวนี้คือ ทุ่งดอกเก๊กฮวย บ้านอมลอง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากจากบรรดานักท่องเที่ยว และช่างภาพ โดยต้นเก๊กฮวยจะออกดอกแค่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนธันวาคมเท่านั้น และจะผลิบานที่สุดในช่วงพฤศจิกายน ถ้าใครอยากชมความงดงามของที่นี่ก็ต้องรีบมากันหน่อย ด้วยความที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ระบบจัดการต่าง ๆ อาจยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งทีมงานได้มีโอกาสแวะถ่ายภาพที่ไร่ วังธาน ซึ่งเปิดให้ชมฟรี จึงเก็บภาพมาฝาก

สำหรับม่อนอังเกตุที่ตั้ง บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นดินแดนที่มียอดเขาสูงที่สุดในพื้นที่อำเภอสะเมิง อยู่สูง 1,840 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพได้รอบทิศ (360 องศา) บนยอดเขายังมีสถูปเก่าแก่ตั้งอยู่ และเป็นสันเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นกำเนิดของแม่น้ำ 4 สายและสัมผัสกับอากาศที่หนาวเหน็บในฤดูหนาว และในตอนเช้าสามารถชมบรรยากาศ “ฟ้าเมิง” พระอาทิตย์ทอแสงโผล่ขึ้นจากเส้นขอบฟ้า ชมทะเลหมอกในหุบเขาที่อยู่รอบๆได้

สวนดอกไม้เมืองหนาวที่ตั้ง บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านปางขุมเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์และมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้หลายชนิด เช่น ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ ฯ นอกจากจะได้สัมผัสกับสวนดอกไม้เมืองหนาวแล้วยังจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอและกะเหรี่ยง และยังสามารถเดินทางขึ้นชมบรรยากาศธรรมชาติบนยอดดอยม่อนนางเกตุ

สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอที่ตั้ง บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ลีซอ มีวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเผ่า หนุ่มสาวจะพบปะหาคู่ครองในช่วงงานปีใหม่ประจำเผ่า มีการเต้นรำที่เรียกว่า “เต้นจะคึ” มีการละเล่นเป่าแคน ดีดซึ่ง เป่าขลุ่ย ประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีกินวอ “กุแซวะ” (ปีใหม่) จัดในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม

วิถีชีวิตชาวไทยภูเขากะเหรี่ยงที่ตั้ง บ้านแม่แว หมู่ที่ 2 , บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 , บ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอะญอ” คนเชียงใหม่เรียก “ยาง” มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง

รวมไปถึงเที่วสวนสตรอเบอรี่ที่ตั้ง บ้านอังคาย หมู่ที่ 4 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ของตำบลยั้งเมิน โดยจะปลูกในช่วงฤดูหนาว ผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของปีถัดไป บ้านอังคายเป็นหมู่บ้านแรกเมื่อเข้าสู่เขตตำบลยั้งเมิน ซึ่งชาวบ้านจะปลูกบ้านอยู่บนเขา สวนกะหล่ำปลีที่ตั้ง บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และที่ตำบลแม่สาบ มีสถานที่ท่องเที่ยวพระธาตุม่อนเปี้ยะ มีอายุมากกว่า 300 ปี เป็นที่เคารพนับถือของชาวสะเมิง รวมไปถึงผายอง   เป็นสถานที่ทางธรรมชาติสรรสร้าองอย่างอัศจรรย์ มีก้อนหินซ้อนกันคล้ายๆ  กับพระเจดีย์อินแขวนประเทศพม่า   และมีและโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงตามพระราชดำริ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตุงติง  เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติงในคราวแรกเป็นสถานที่สาธิต   การปลูกหม่อน    เลี้ยงไหม   ทอผ้า    และการเกษตรนำร่อง การปศุสัตว์ รวมทั้งมีศูนย์ศิลปาชีพ  มีประชาชนทั้งในอำเภอและที่ต่าง ๆ มาเยี่ยมชมเป็นประจำ

อำเภอสะเมิงอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่เพียง 52 กิโลเมตร สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ทั้งโดยรถยนต์และรถโดยสาร ยกเว้นหากต้องการขึ้นม่อนอังเกตุ ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น หรือติดต่อผู้ชำนาญการในพื้นที่จะปลอดภัยกว่า เปิดให้ขึ้นชมตั้งเดือนธันวาคม-เมษายน

เส้นทางมายังอำเภอสะเมิง  จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถเข้าถึงได้ 2 ทาง คือ ทางแม่ริม-สะเมิง ตามทางหลวงหมายเลข 1196 ระยะทาง 52 กิโลเมตร และทางอำเภอหางดง ตามทางหลวงหมายเลข 1269 ระยะทาง 44 กิโลเมตร ซึ่งทางจะคดเคี้ยวมากกว่า  หากไปทางเส้นแม่ริม-สะเมิง สามารถแวะท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ทางเดียวกันทางไปม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมขณะนี้ ไล่เรื่อยไปจนถึงปางช้างแม่สา ฟาร์มงูแม่สา น้ำตกแม่สา สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ ฯลฯ  มีรถโดยสารสายเชียงใหม่-สะเมิง และเชียงใหม่-ปอแก้ว ออกจากสถานีขนส่งช้างเผือกให้บริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น