กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนร่วมบูรณาการกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนออกเยี่ยมเยียนพบปะ ผู้พิการและผู้สูงอายุ

เมื่อ 7 ธ.ค.60 พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน (ท), นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม/ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน จำนวน 1 ราย

ได้แก่ นางศรีพรรณ ใหม่มณี อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 162/3 ม.19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ซึ่งประสบอุบัติเหตุทำให้ขาหัก และได้รับการรักษาแล้ว แต่เนื่องจากอายุมากทำให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ ได้แก่
ไม้ค้ำสามขา จำนวน 1 อัน สิ่งของอุปโภค-บริโภค ที่ พร้อมทั้งวางแผนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและห้องน้ำที่เหมาะสม โดย กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จะได้นำกำลังพล ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!