งร่วมอวยพรวันเกิด ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์

ทีมงานประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่มอบกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงกำลังร่วมอวยพรวันเกิด ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องพลบดี 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น