ราคาทองประจำวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

  • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อ 19,250.00 บาท
  • ราคาคำแท่ง ขาย 19,350.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ  18,904.52 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ ขาย 19,850.00 บาท
  • ราคาเปลี่ยนแปลง ลง 150 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น