มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย

นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมคณะเข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการผู้อำนวยการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีฯ ณ อำคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น