ให้การต้อนรับ Dr. Pei-Shan Tsai, Distinguished Professor Dean Office of Global Engagement

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดี และ รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Pei-Shan Tsai, Distinguished Professor Dean Office of Global Engagement จาก Taipei Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น