ต้อนรับ คณะ สพล.ตรัง ที่มาทัศนศึกษาและดูงาน สพล.เชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมบุคลากร สพล.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะ สพล.ตรัง ที่มาทัศนศึกษาและดูงาน สพล.เชียงใหม่ ณ อาคารวิทยบริการ สพล.เชียงใหม่เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น