พิธีทำบุญ วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบดำเนินกิจการ 3 ปี

ประจวบ สายอุ่น ผู้จัดการ วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญ วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบดำเนินกิจการ 3 ปีเต็มได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ตักบาตรเช้า และฉันท์เพล ถวายสังฆทาน และเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีฝ่ายบริหาร และพนักงาน วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ และโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท

ร่วมแสดงความคิดเห็น