ธ.ก.ส.หนุนเกษตรกร ปลูกข้าวโพดหวาน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษา “ข้าวอ่อนหวาน” พันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นข้าวขาวนุ่มน้ำตาลต่ำ มีธาตุเหล็กและสังกะสีสูง พร้อมทั้งอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ อีกมากมาย โดยข้าวอ่อนหวานต้านเบาหวาน ป้องกันโรคหัวใจ ความดัน เหมาะกับผู้รักสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
โดย ธ.ก.ส. เตรียมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อตลาดเฉพาะสำหรับคนรักสุขภาพและขยายสู่ตลาดโลก คาดว่าจะนำร่องเริ่มแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางก่อนกระจายแจกจ่ายทั่วประเทศ และจะสามารถเริ่มปลูกได้ฤดูกาลข้าวนาปี 2560/2561 เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น