สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อแถลงสถานะการเงิน

กฤตพร ธนธีรานันท์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2560- 61
เพื่อแถลงสถานะการเงิน การจัดทำกิจกรรม และร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา และเพื่อเป็นกำลังใจกับกรรมการที่ร่วมทำกิจกรรม เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ อดีตนายกฯ ได้จัดให้มีการจับฉลากของสวยงาม แล้วพัชร งามเสงี่ยม ก็ได้เป็นผู้โชคดี ที่ บจก.ครองช่าง พริ้นท์ติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น