จ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 13.30 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการอาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียง ใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานด้านความมั่นคง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน
โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงให้ 76 จังหวัด นำแนวทางปฏิบัติงานไปใช้อย่างเข้มงวด เพื่อลดการเสียชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและข้อราชการต่างๆ ได้แก่ ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว , มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Countdown , กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี , การเตรียมความในการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน , การอำนวยความสะดวกการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในห้วงเทศกาลจากจังหวัดต่างๆ ประกอบด้วย กทม. เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต

ในที่ประชุมรองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ให้มีความเหมาะสม โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการความปลอดภัย ให้มีความตื่นตัวในการระวังการก่อวินาศกรรม จุดเสี่ยงต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ รถไฟฟ้า สถานีขนส่ง ท่าเรือ ย่านชุมชน และศูนย์การค้าที่เป็นพื้นที่จัดงานฯ ซึ่งจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการสูญเสียด้านร่างกายและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

ด้าน ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา โดยกำหนดการรณรงค์ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการด้านการข่าว การประชุมโต๊ะข่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการบูรณการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ยงด้านคน จะเน้นมาตรการใช้ครอบครัว ใช้ชุมชนในการดูแลชุมชนด้วยกันเอง

มาตรการลดการจำหน่ายสุรา โดยการควบคุมการจำหน่ายสุราอย่างเคร่งครัด มาตรการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง เน้นจุดตรวจจุดบริการซึ่งมี 47 จุด จุดตรวจชุมชนกำหนดให้ทุกหมู่บ้านใน จ.เชียงใหม่ 2,066 หมู่บ้าน มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วของฝ่ายตำรวจ 45 ชุด รวมทั้งชุดลาดตระเวนทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ในสถานที่ที่มีกิจกรรมสำคัญ นอกจากนี้ยังมีจุดตั้งจุดตรวจความมั่นคง 6 สายหลัก ที่เข้าสู่ตัว จ.เชียงใหม่

สำหรับ มาตรการลดความเสี่ยงบนถนนและสภาพแวดล้อม ได้มีการวิเคราะห์เส้นทางที่มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และกำหนดมาตรการพิเศษในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง คือ บริเวณที่ประชาชนเดินทางขึ้นดอยเป็นส่วนมาก อาทิ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ ดอยคำ ซึ่งมีการออกประกาศเจ้าพนักงาจราจรห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยดังกล่าว รวมทั้งเส้นทางระหว่างเชียงใหม่ – เชียงรายด้วย

ในการนี้จะมีการใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว และเปิดใช้กล้อง CCTV 990 ตัว ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอใน จ.เชียง ใหม่ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่นักท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัย ในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่นี้ สำหรับสถานที่จัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ใน จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ศูนย์การค้าเมญ่า และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวน 5,000 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีใน จ.เชียงใหม่ 9 แห่ง และวัดประจำอำเภอทุกแห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวน 320,000 คน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยจะมีการรณรงค์อย่างเข้มข้นในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 ถึง 3 ม.ค.61 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น