ร่วมให้การต้อนรับ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา นาย Jussim bin Saif Ahmed AI Sulati รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและคมนาคมแห่งรัฐกาตาร์ ในโอกาส เปิดเที่ยวปฐมฤกษ์ เส้นทางกรุงโดฮา-เชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น