“วันรวมนํ้าใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. เพื่อรับบริจาคสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาด เช่น รถ จักรยานยนต์ จักรยานยนต์ 2 ล้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา เอกชน บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่กำหนดจัดงาน “วันรวมนํ้าใจช่วยกาชาด” ด้วยการเปิดรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลเพื่อออกร้านมัจฉากาชาด หารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งในงานจังหวัดเชียงใหม่งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561 ขึ้นทุกปีในวันที่ 28 ธันวาคม 2560- 8 มกราคม 2561 ที่บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานจะจัดให้มีการออกร้านของส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สำหรับเหล่ากาชาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมออกร้านกาชาด การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลเพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในด้านการรับบริจาคโลหิตและกิจกรรมสาธารณะการกุศลต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังได้เปิดจำหน่ายบัตรสลากกาชาดการกุศลแล้ว จำนวน 100,000 ฉบับ ๆ ละ 80 บาท สามารถติดต่อซื้อสลากได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 โทร.053-112617 โดยรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะตอนครึ่งนิสสัน รุ่น NAVARA K/C S 6MT MY17.2 สีส้ม 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋งนิสสัน รุ่น ALMERA E CVT MY 15 สีน้ำตาล 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถบิ๊กไบค์ ยี่ห้อ Suzuki GSX-S150 2 รางวัล และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อหารายได้ไปใช้จ่ายในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น