เชียงใหม่รุดตรวจร้านธงฟ้าฯ ป้องกันขายสินค้าผิดเงื่อนไข


รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่พาณิชย์ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อป้องปรามไม่ให้ร้านค้าจำหน่ายสินค้าผิดเงื่อนไข ย้ำต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน และอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หากพบการกระทำผิดจะตัดสิทธิ์ออกจากโครงการฯทันที
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ณ ร้านเชียงใหม่ไดเร็คท์ ภายในตลาดธานินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าส่งมีลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ได้จำนวน 1,555 ราย โดยมีร้านค้าปลีก(โชว์ห่วย) ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 915 ร้าน (จำนวน 25 อำเภอ 201 ตำบล) ขณะที่ยังมีอำเภอและตำบลที่ยังไม่มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 อำเภอ 1 ตำบล คือ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย
โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการออกสุ่มตรวจสอบในพื้นที่อำเภอหางดง สันป่าตอง แม่วาง และแม่ริม เมื่อวันที่ 6 – 7 ธันวาคมที่ผ่านมา จำนวนประมาณ 18 ร้านค้า ส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า จากการตรวจสอบพบว่ามีบางร้านค้าที่จำหน่ายข้าวสารบรรจุเป็นลิตร และจากการสุ่มตรวจโดยการชั่งน้ำหนัก ขนาดบรรจุ 1 ลิตร (800 กรัม) พบว่าน้ำหนักมีเพียง 600 กรัม เจ้าหน้าที่จึงได้ตักเตือนและแนะนำให้ร้านค้าทำการบรรจุในลักษณะเป็นกิโลกรัม พร้อมทั้งแจ้งปริมาณและราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน รวมถึงร้านค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ปรับลดราคาจำหน่ายลงให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ซื้อมา พร้อมทั้งเปิดป้ายแสดงราคาให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน ให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชนให้การเลือกซื้อสินค้า และอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากประชาชนท่านใดพบการกระทำความผิด เกี่ยวกับซื้อสินค้าผิดประเภท หรือนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแลกเงินสด สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะถูกพิจารณาดำเนินการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ และขอคืนเครื่อง EDC ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น