รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารชุดใหม่ไปแนะนำตัวกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารชุดใหม่ไปแนะนำตัวกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 (ลำปาง) โดยมีพันเอกเกรียงศักดิ์ ปักคำไทย ผ.บ.ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 32 ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 32 จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น