อุทยานการค้ากาดสวนแก้วร่วมมอบของรางวัลในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2561

วีระสิทธิ์ พันธุราษฎร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารศูนย์การค้า อุทยานการค้ากาดสวนแก้วร่วมมอบของรางวัลในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2561 โดยมี มลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น