สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงเรียน / ศูนย์เด็กเอกชน

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ จัด“การอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงเรียน / ศูนย์เด็กเอกชน โดยมี ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อม มอบป้ายร้านอาหารปลอดภัยที่ผ่านเกณฑ์ Clean food good taste GOLD จำนวน 16 ร้าน และร้านอาหารญี่ปุ่นที่ใช้ผลผลิตและข้าวปลอดภัย จำนวน 6 ร้าน ณ ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น