งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ประจำ ปี”คาวบอยไนท์ 2017″ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2018

สมาน ทิพย์วังพาน ประธานชมรมหิริภุญชัย ลำพูน ปิยะพันธ์ ไชยทา ประธานมูลนิธิชมรมพ่อบ้านแม่บ้านเชียงใหม่-ลำพูน และ ธวัช ชัยแก้ว ประธานชมรมมิตรสัมพันธ์ลานนา’ 81 พร้อมคณะกรรมการทั้ง 3 ชมรม จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ประจำ ปี”คาวบอยไนท์ 2017″ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2018 กับเพื่อนสมาชิกและครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยอบอุ่นสนุกสนานกันทั่ว หน้า ที่สมานชัยกาดบ้านม้า อ.เมือง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น